top of page

Správa nemovitostí

panelak.jpg
V rámci správy nemovitostí zajišťujeme:

- evidence vlastníků

- evidence plateb

- evidence dlouhodobé a krátkodobé zálohy na opravy

- evidence dlužníků, zasílání upomínek, příprava pro soudní vymáhání

- nastavení záloh

- vyúčtování služeb včetně vypořádání přeplatků a nedoplatků

- evidenci a zajištění revizí

- účetnictví v souladu s právními předpisy pro SVJ a BD vč. uveřejnění

- úhradu přijatých faktur

Dále našim zákazníkům nabízíme :

- kontrola insolvencí

- zpracování GDPR

- zápis skutečných vlastníků

- zápis o změně statutárních orgánů

- stavební dozor

- požární preventivní prohlídky

- zastupovat SVJ při jednání o pojistných událostech a plnění při realizaci pojistné smlouvy

- zajištění právního servisu, konzultací, přípravy smluv

- zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (elektrická energie, plyn, voda, teplo, odvoz odpadu…)

- zajištění stanov v souladu s požadavky OZ 89/2012 Sb.; ZOK 90/2012 Sb.

- zajištění domovního řádu

- zajištění požárních a poplachové směrnice

- zajistíme dodavatele na opravy či údržbu

- pravidelné informace o změnách v legislativě oblasti SVJ a BD

- možnost zvolení naší společnosti jako statutární orgán (předsedu) SVJ

Pomůžeme Vám v těchto situacích:

- se svoláním shromáždění vlastníků

- s vytvořením prezenční listiny

- se zápisem ze shromáždění vlastníků popř. s vedením shromáždění

- s výběrovým řízením na opravy nemovitostí či investiční akce

Co chystáme:

Jdeme s dobou a chceme vám ušetřit čas, proto pro vás připravujeme:

- on-line kontrola všech evidencí z pohodlí Vašeho domova

                                             nechte si zpracovat cenovou nabídku.

bottom of page