top of page
Profesionální předseda SVJ

 

Má Vaše SVJ problém při volbě předsedy společenství?

Nikdo nechce převzít zodpovědnost za závazky, které plynou z výkonu předsedy společenství vlastníků.

Vaše shromáždění vlastníků nejsou usnášenischopné nebo se nemůžete na ničem usnést?

 

Máme pro Vás řešení! Nabízíme profesionálního předsedu pro SVJ v Moravské Třebové. Také nabízíme profesionálního předsedu pro SVJ v Linharticích, Městečku Trnávka a Jevíčku. Převezmeme za Vás zodpovědnost a povinnosti plynoucí z výkonu funkce.

Team Meeting
CO PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA ZAJIŠŤUJE?

Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Zajišťuje správu domu kromě věcech, které jsou ve výlučné pravomoci shromáždění vlastníků.

Předseda zajišťuje např.:

- Svolává a připravuje podklady na shromáždění vlastníků (pozvánky, prezentace)

- Řídí průběh jednání shromáždění vlastníků, vč. hlasování shromáždění vlastníků jednotek

- Vyhotovuje zápis z jednání shromáždění vlastníků

- Vede archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci

- Plní usnesení shromáždění vlastníků

- Předkládá plán hospodaření společenství

- Zpracovává plán oprav a investic

- Zodpovídá za vedení účetnictví, plnění daňových povinností a finanční výsledky správy společných částí domu

- Uzavírá smlouvy dle pravidel uložených shromážděním vlastníků

- Zodpovídá za včasné plnění závazků společenství vzniklé ze závazků vůči třetím osobám

- Včas uplatňuje pohledávky společenství

- Zodpovídá za přihlášení pohledávky do insolvence

-Vymáhání plnění členů společenství

- Vede evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku a nařízení EU o způsobu shromažďování osobních údajů

- Informuje společenství o své činnosti a o dění ve společenství

- Předkládá změny výše záloh na úhradu jednotlivých služeb

- Kontroluje způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky

bottom of page