top of page

GDPR

 

Patříte mezi SVJ, která nestihla zpracovat dokumenty GDPR? 

Pomůžeme Vám tuto povinnost splnit a máme pro Vás komplexní řešení problematiky GDPR.

Co je GDPR

již 25. května 2018 vstoupila v účinnost GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které přináší sjednocení problematiky ochrany osobních údajů v rámci celé Evropské unie. Nařízení v členských státech EU nahrazuje dosavadní právní předpisy a má dopad i na SVJ a BD.

Podle nařízení musí být osobní údaje zpracovávány zejména zákonným způsobem s legitimním účelem, v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu a po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.


 

GDPR ve společenství vlastníků bytových jednotek se týká například:

  • Evidence členů a nájemníků

  • Evidence dlužníků

  • Smluv a dohod

  • Předávání osobních údajů nájemníků třetím stranám

  • Kamerový systém v domě

  • Domovní řád

  • Bezpečnostní agentura

  • Zabezpečení uložených dat členů, nájemníků a dlužníků


 

Zpracujeme pro Vás:

- Vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů vč. praktického průvodce ke směrnici a související dokumety


 

Kontaktujte nás info@spravaAsluzby.cz

bottom of page