top of page

Povinnost instalace dálkově odečitatelných bytových měřidel pro SVJ

Informace pro společenství vlastníků bytových jednotek týkající se dálkového odečtu bytových měřidel

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002

Mezi výbory bytových domů koluje řada polopravd o plánované povinnosti dálkového odečtu měřidel a vyšší četnosti vyúčtování ke konečným uživatelům jednotlivých bytů.

K lednu roku 2020 je stále platná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Všechny zmíněné požadavky evropské směrnice musí být do české legislativy implementovány do 25. června 2020.

V této směrnici se píše, že měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění a vodoměry na teplou vodu nainstalované po 25. říjnu 2020 musí být dálkově odečitatelné.

Měřidla vyměněná do 25.10. 2020 musí být dovybavena dálkovým odečtem nejpozději do 1.1.2027.

info@spravaAsluzby.cz

bottom of page